top of page
Disclaimer:

Dank voor uw bezoek aan de website van Sterres yoga.

Dit is de disclaimer van www.sterresyoga.nl.

In deze disclaimer geven ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mij website aan u aanbiedt.

Het intellectueel eigendom van deze website berust bij Sterres yoga.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sterres yoga is het niet toegestaan

tekst, foto / video - materiaal of andere materialen op deze website her te gebruiken,

dit geldt ook voor de online lessen van Sterresyoga elders geplaatst.

Sterres yoga streeft naar een zo actueel mogelijke website.

Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn,

dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle door u verstrekte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Mijn privacy beleid is op alle verstrekte (persoons)gegevens van toepassing.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Sterres yoga in geen geval verantwoordelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel ten gevolge van de yogalessen.

Het volgen van de yogalessen is op eigen risico.

bottom of page